Ekipa

Hilda Pipan

Odvetnica, ustanovitelj

 

Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je z odliko zaključila pri 22 letih, z diplomo s področja civilnega prava. Svojo poklicno pot je kot odvetniška pripravnica začela na sodišču v Novi Gorici. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je kot strokovna sodelavka nadaljevala delo na sodišču, kasneje pa je kot odvetniška kandidatka svoje znanje nadgrajevala v odvetniški pisarni. Leta 1994 se je odločila za samostojno odvetniško pot.

Odvetnica Hilda Pipan je strokovnjakinja na naslednjih področjih: gospodarsko, civilno, delovno, pogodbeno, upravno in ustavno pravo.

Od leta 2012 je predsednica Območnega zbora odvetnikov Nova Gorica in članica Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (OZS).

Tinka Lipičar Cej

Odvetnica

Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je z odliko zaključila leta 2007, z diplomo s področja civilnega prava. Istega leta je kot odvetniška pripravnica postala del ekipe Odvetniške pisarne Pipan. Po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2011 je delo nadaljevala kot odvetniška kandidatka, od leta 2016 pa kot odvetnica.

Odvetnica Tinka Lipičar Cej je strokovnjakinja na naslednjih področjih: civilno, gospodarsko, odškodninsko in pogodbeno pravo.

Neja Zimic

Odvetniška pripravnica

Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je z odliko zaključila leta 2015, z diplomo s področja kriminologije. Odvetniški pisarni Pipan se je pridružila novembra 2015.

Petra Gorkič Trampuž

Vodja pisarne

Odvetniški pisarni Pipan se je pridružila leta 2008. Vodenje pisarne je prevzela leta 2011, po končanem visokošolskem študiju ekonomije.